Çerez Kullanımı
 

Çerezler (cookie), tekinticaret.net web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

Tekin Ticaret - Tekin Güvenlik Sistemleri 0850 372 7 856 (TKN)

Gizlilik ve KVKK Politikası

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Barış TAMTEKİN - Tekin Ticaret 

Adres: Acıbadem mh. Acıbadem cd. No:139D Üsküdar/İstanbul

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Tekin Ticaret tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda Tekin Ticaret tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Tekin Ticaret, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, www.tekinticaret.net sitesini (“Site”) ziyaret eden ve Tekin Ticaret tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Site’de yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere bu link üzerinde yer alan “Çerez Politikası’ndan" erişebilirsiniz.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Toplanan Kişisel Verileriniz

Site’yi kullanmanıza ilişkin olarak:

toplanacaktır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikası’na göz atabilirsiniz.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu metin kapsamında kullanılan “kişisel veri” ifadesi yukarıda sayılan bilgileri kapsayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Tekin Ticaret, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, tarafınızca paylaşılan kişisel verilerinizi;

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Tekin Ticaret veya Tekin Ticaret'in anlaşmalı olduğu üçüncü kişi iş ortakları tarafından kişisel verileriniz

toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Tekin Ticaret'in toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda açıklanan amaçlarla;

İlgili Kişinin Hakları

Tekin Ticaret, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bu kapsamda işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak Tekin Ticaret'e info@tekinticaret.net e-posta adresi aracılığıyla e-posta göndermek suretiyle ya da “Acıbadem mh. Acıbadem cd. No:139D Üsküdar/İstanbul” adresi aracılığıyla yazılı olarak başvurarak:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin talebim üzerine düzeltilmesi veya güncellenmesi ya da talebiniz üzerine silinmesi halinde bunun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenecek kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini isteme hakkına

sahipsiniz.

Tekin Ticaret, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Tekin Ticaret tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Tekin Ticaret tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu programdan çıkarılacağınızı belirtmek isteriz.

2. Web Sitesi Gizlilik Politikamız

Tekin Ticaret, müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, web sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Bu Site’yi ziyaret etmeniz ve Site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Gizlilik Politikamız"da belirtilen şartlara tabidir. Site’yi ziyaret etmekle ve Site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikamız"da belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

"Gizlilik Politikamız" ve bu hükümlerde Tekin Ticaret tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Tekin Ticaret'e karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.